• tam dung

Chậm công bố BCTC kiểm toán năm 2021, cổ phiếu của ba công ty bị tạm dừng giao dịch
Chứng khoán- Thiên Ân - 15:00 17/05/2022
Cổ phiếu của 3 công ty là CTCP Tổng Công ty Chè Nghệ An (UPCoM: CNA), CTCP Quốc tế Holding (UPCoM: LMH) và CTCP Xà phòng Hà Nội (UPCoM: XPH) sẽ bị tạm dừng giao dịch trong 3 ngày. Cụ thể là từ ngày 18-20/5.
--Quảng cáo---