• sử dụng nước

Ghi nhãn hiệu quả sử dụng nước
Hỏi đáp- Hà Bình (ghi) - 08:46 26/03/2021
(khoahocdoisong.vn) - Loại ghi nhãn hiệu quả sử dụng nước được quy định thế nào trên các sản phẩm, hàng hóa?
--Quảng cáo---