• sot xuat huyet

Dấu hiệu bệnh sốt xuất huyết trở nặng
Sức khỏe mới- BS Trần Thu Nguyệt (Bộ Y tế) - 08:00 23/10/2021
Biết các diễn biến của sốt xuất huyết để chăm sóc tại nhà an toàn. Khi thấy các dấu hiệu trở nặng cần đưa đến viện ngay.
--Quảng cáo---