• son la

Giáo viên lộ ảnh 'nóng' khi dạy trực tuyến: 'Nóng' đến mức nào sẽ bị xử lý?
Bạn đọc- Phan Thương - Song Mai - 18:28 12/09/2021
Theo luật sư, nếu ảnh "nóng" được chủ nhân lưu giữ cho cá nhân thì không bị điều chỉnh bởi pháp luật. Còn trong một số trường hợp khác liên quan đến ảnh "nóng" có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự.
--Quảng cáo---