• so y te

Ban Bí thư khai trừ Đảng giám đốc, nguyên giám đốc Sở Y tế Cần Thơ
Pháp luật- Quốc Trọng - 07:08 16/01/2022
Giám đốc, nguyên giám đốc Sở Y tế Cần Thơ đã vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế.
--Quảng cáo---