• số tiền

277 đơn vị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền 323,9 tỷ đồng
Đời sống- Chu Thanh Vân - 07:55 22/08/2021
Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xác nhận danh sách cho 346.871 lao động của 18.813 đơn vị sử dụng lao động để hưởng các chính sách hỗ trợ tại 61/63 tỉnh, thành phố.
--Quảng cáo---