• siêu doanh nghiệp

CEO 'siêu doanh nghiệp' 500.000 tỷ giải thể: Người đi đầu thường gặp khó khăn
Kinh tế- Lê Cường - 21:00 16/01/2022
CEO 'siêu doanh nghiệp' 500.000 tỷ vừa giải thể chia sẻ, người đi đầu thường gặp khó khăn, chỉ trích, sau này sẽ có những người rút được bài học và thành công hơn.
--Quảng cáo---