Siêu bán tải Rezvani Hercules 6×6 có giá bán gần nửa triệu USD

Chỉ riêng động cơ của chiếc Rezvani Hercules 6×6 đã có giá lên tới 249.000 USD.

<div> <p style="text-align: justify;">Rezvani vừa ra mắt d&ograve;ng b&aacute;n tải Hercules 6&times;6. Mẫu xe mới được n&acirc;ng cấp to&agrave;n diện, đặc biệt ở phần động cơ.</p> <table> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Rezvani Hercules 6×6 co gia ban gan nua trieu USD anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/11/znews-photo-zadn-vn_rezvani_hercules_6x6_50.jpg" title="Rezvani Hercules 6×6 có giá bán gần nửa triệu USD ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="picture gallery"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Rezvani Hercules 6×6 co gia ban gan nua trieu USD anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/11/znews-photo-zadn-vn_rezvani_hercules_6x6_47.jpg" title="Rezvani Hercules 6×6 có giá bán gần nửa triệu USD ảnh 2" /><img alt="Rezvani Hercules 6×6 co gia ban gan nua trieu USD anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/11/znews-photo-zadn-vn_rezvani_hercules_6x6_46.jpg" title="Rezvani Hercules 6×6 có giá bán gần nửa triệu USD ảnh 3" /><img alt="Rezvani Hercules 6×6 co gia ban gan nua trieu USD anh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/11/znews-photo-zadn-vn_rezvani_hercules_6x6_45.jpg" title="Rezvani Hercules 6×6 có giá bán gần nửa triệu USD ảnh 4" /><img alt="Rezvani Hercules 6×6 co gia ban gan nua trieu USD anh 5" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/11/znews-photo-zadn-vn_rezvani_hercules_6x6_41.jpg" title="Rezvani Hercules 6×6 có giá bán gần nửa triệu USD ảnh 5" /><img alt="Rezvani Hercules 6×6 co gia ban gan nua trieu USD anh 6" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/11/znews-photo-zadn-vn_rezvani_hercules_6x6_27.jpg" title="Rezvani Hercules 6×6 có giá bán gần nửa triệu USD ảnh 6" /><img alt="Rezvani Hercules 6×6 co gia ban gan nua trieu USD anh 7" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/11/znews-photo-zadn-vn_rezvani_hercules_6x6_23.jpg" title="Rezvani Hercules 6×6 có giá bán gần nửa triệu USD ảnh 7" /><img alt="Rezvani Hercules 6×6 co gia ban gan nua trieu USD anh 8" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/11/znews-photo-zadn-vn_rezvani_hercules_6x6_15.jpg" title="Rezvani Hercules 6×6 có giá bán gần nửa triệu USD ảnh 8" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption" style="text-align: justify;">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Về ngoại thất, Rezvani Hercules 6&times;6 nổi bật với dải đ&egrave;n LED gắn n&oacute;c, cản trước hầm hố, phần đu&ocirc;i xe độc đ&aacute;o v&agrave; bộ lốp c&oacute; k&iacute;ch thước l&ecirc;n tới 37 inch.</p> <p style="text-align: justify;">Khoang l&aacute;i được l&agrave;m mới với hệ thống th&ocirc;ng tin giải tr&iacute; Alpine của b&ecirc;n thứ 3, m&agrave;n h&igrave;nh 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay. Kh&aacute;ch mua xe c&oacute; thể chọn g&oacute;i nội thất bọc da Nappa (ghế da cao cấp, trần xe bọc da lộn).</p> <p style="text-align: justify;">Rezvani Hercules 6&times;6 c&oacute; kh&aacute; nhiều t&ugrave;y chọn động cơ, trong đ&oacute; c&oacute; Pentastar V6 3.6L c&ocirc;ng suất 285 m&atilde; lực, m&ocirc;-men xoắn 353 Nm. Lựa chọn kh&aacute;c l&agrave; động cơ EcoDiesel V6 3.0L cho c&ocirc;ng suất 260 m&atilde; lực v&agrave; m&ocirc;-men xoắn 600 Nm.</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c t&iacute;n đồ sức mạnh c&oacute; thể chọn động cơ HEMI V8 6.4L cho c&ocirc;ng suất 500 m&atilde; lực, thậm ch&iacute; l&agrave; biến thể n&acirc;ng cấp cực mạnh của động cơ V8 6.2L si&ecirc;u nạp (đang d&ugrave;ng cho Dodge Challenger SRT Demon).</p> <table> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Rezvani Hercules 6×6 co gia ban gan nua trieu USD anh 9" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/11/znews-photo-zadn-vn_rezvani_hercules_6x6_40.jpg" title="Rezvani Hercules 6×6 có giá bán gần nửa triệu USD ảnh 9" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="picture gallery"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Rezvani Hercules 6×6 co gia ban gan nua trieu USD anh 10" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/11/znews-photo-zadn-vn_rezvani_hercules_6x6_29.jpg" title="Rezvani Hercules 6×6 có giá bán gần nửa triệu USD ảnh 10" /><img alt="Rezvani Hercules 6×6 co gia ban gan nua trieu USD anh 11" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/11/znews-photo-zadn-vn_rezvani_hercules_6x6_39.jpg" title="Rezvani Hercules 6×6 có giá bán gần nửa triệu USD ảnh 11" /><img alt="Rezvani Hercules 6×6 co gia ban gan nua trieu USD anh 12" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/11/znews-photo-zadn-vn_rezvani_hercules_6x6_43.jpg" title="Rezvani Hercules 6×6 có giá bán gần nửa triệu USD ảnh 12" /><img alt="Rezvani Hercules 6×6 co gia ban gan nua trieu USD anh 13" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/11/znews-photo-zadn-vn_rezvani_hercules_6x6_42.jpg" title="Rezvani Hercules 6×6 có giá bán gần nửa triệu USD ảnh 13" /><img alt="Rezvani Hercules 6×6 co gia ban gan nua trieu USD anh 14" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/11/znews-photo-zadn-vn_rezvani_hercules_6x6_32.jpg" title="Rezvani Hercules 6×6 có giá bán gần nửa triệu USD ảnh 14" /><img alt="Rezvani Hercules 6×6 co gia ban gan nua trieu USD anh 15" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/11/znews-photo-zadn-vn_rezvani_hercules_6x6_25.jpg" title="Rezvani Hercules 6×6 có giá bán gần nửa triệu USD ảnh 15" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption" style="text-align: justify;">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Hai động cơ V8 mới c&oacute; dung t&iacute;ch thấp hơn loại 7.0L cũ nhưng được trang bị piston, trục cam, trục khuỷu thanh truyền mới. C&aacute;c thay đổi n&agrave;y gi&uacute;p động cơ V8 mới c&oacute; thể sản sinh c&ocirc;ng suất tr&ecirc;n 1.300 m&atilde; lực v&agrave; m&ocirc;-men xoắn 1.341 Nm.</p> <p style="text-align: justify;">Ba động cơ đầu ti&ecirc;n sẽ đi c&ugrave;ng hộp số tự động 8 cấp hoặc số s&agrave;n 6 cấp. Trong khi đ&oacute;, động cơ si&ecirc;u nạp V8 đi k&egrave;m với hộp số tự động 8 cấp c&oacute; nguồn gốc từ Ram 1500 TRX.</p> <p style="text-align: justify;">Tất cả lựa chọn động cơ của Hercules 6&times;6 mới đều được trang bị hệ dẫn động 6 b&aacute;nh. Hệ thống n&agrave;y c&oacute; thể chuyển đổi giữa c&aacute;c chế độ 6&times;2, 6&times;4 v&agrave; 6&times;6.</p> <p style="text-align: justify;">Hercules 6&times;6 được trang bị hệ thống treo xe đua của Fox, cầu sau Dana 60 với t&iacute;nh năng kh&oacute;a kh&iacute; n&eacute;n v&agrave; nhiều t&ugrave;y chọn kh&aacute;c.</p> <table> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Rezvani Hercules 6×6 co gia ban gan nua trieu USD anh 16" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/11/znews-photo-zadn-vn_rezvani_hercules_6x6_44.jpg" title="Rezvani Hercules 6×6 có giá bán gần nửa triệu USD ảnh 16" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="picture gallery"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Rezvani Hercules 6×6 co gia ban gan nua trieu USD anh 17" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/11/znews-photo-zadn-vn_rezvani_hercules_6x6_34.jpg" title="Rezvani Hercules 6×6 có giá bán gần nửa triệu USD ảnh 17" /><img alt="Rezvani Hercules 6×6 co gia ban gan nua trieu USD anh 18" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/11/znews-photo-zadn-vn_rezvani_hercules_6x6_35.jpg" title="Rezvani Hercules 6×6 có giá bán gần nửa triệu USD ảnh 18" /><img alt="Rezvani Hercules 6×6 co gia ban gan nua trieu USD anh 19" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/11/znews-photo-zadn-vn_rezvani_hercules_6x6_33.jpg" title="Rezvani Hercules 6×6 có giá bán gần nửa triệu USD ảnh 19" /><img alt="Rezvani Hercules 6×6 co gia ban gan nua trieu USD anh 20" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/11/znews-photo-zadn-vn_rezvani_hercules_6x6_18.jpg" title="Rezvani Hercules 6×6 có giá bán gần nửa triệu USD ảnh 20" /><img alt="Rezvani Hercules 6×6 co gia ban gan nua trieu USD anh 21" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/11/znews-photo-zadn-vn_rezvani_hercules_6x6_17.jpg" title="Rezvani Hercules 6×6 có giá bán gần nửa triệu USD ảnh 21" /><img alt="Rezvani Hercules 6×6 co gia ban gan nua trieu USD anh 22" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/11/znews-photo-zadn-vn_rezvani_hercules_6x6_19.jpg" title="Rezvani Hercules 6×6 có giá bán gần nửa triệu USD ảnh 22" /><img alt="Rezvani Hercules 6×6 co gia ban gan nua trieu USD anh 23" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/11/znews-photo-zadn-vn_rezvani_hercules_6x6_24.jpg" title="Rezvani Hercules 6×6 có giá bán gần nửa triệu USD ảnh 23" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption" style="text-align: justify;">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Phi&ecirc;n bản Military Edition được trang bị lớp gi&aacute;p Kevlar, k&iacute;nh chống đạn, lốp run-flat, b&igrave;nh nhi&ecirc;n liệu tự liền, bảo vệ gầm v&agrave; c&ocirc;ng nghệ chống xung điện từ. Model n&agrave;y c&ograve;n sở hữu hệ thống treo cứng hơn v&agrave; hệ thống phun kh&oacute;i ngụy trang.</p> <p style="text-align: justify;">Chưa hết, danh s&aacute;ch trang bị của Military Edition gồm hệ thống camera nh&igrave;n đ&ecirc;m, li&ecirc;n lạc nội bộ, mặt nạ chống kh&iacute; độc, đ&egrave;n g&acirc;y ch&oacute;i mắt, hệ thống chống giảm th&acirc;n nhiệt v&agrave; bộ sơ cứu.</p> <p style="text-align: justify;">Hercules 6&times;6 phi&ecirc;n bản ti&ecirc;u chuẩn c&oacute; gi&aacute; khởi điểm <abbr class="rate-usd">225.000 USD</abbr> v&agrave; bản Military Edition l&agrave; <abbr class="rate-usd">325.000 USD</abbr>.</p> <p style="text-align: justify;">Động cơ HEMI V8 6.4L c&oacute; gi&aacute; b&aacute;n lẻ <abbr class="rate-usd">40.000 USD</abbr>, V8 7.0L si&ecirc;u nạp thậm ch&iacute; l&ecirc;n tới <abbr class="rate-usd">249.000 USD</abbr>. Như vậy, mức gi&aacute; cao nhất cho một chiếc Hercules 6&times;6 c&oacute; thể l&ecirc;n tới <abbr class="rate-usd">474.000 USD</abbr>.</p> <p style="text-align: justify;">Gi&aacute; b&aacute;n c&ograve;n tăng hơn nữa nếu người mua y&ecirc;u cầu nh&agrave; sản xuất c&aacute; nh&acirc;n h&oacute;a Hercules 6&times;6.</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Xe đạp điện địa hình có giá hơn 200 triệu đồng

Xe đạp điện địa hình có giá hơn 200 triệu đồng

Xe đạp điện leo núi Audi E-Tron giá 10.126 đô la, lấy cảm hứng từ chiếc xe đua Audi RS Q e-tron Dakar, hãng xe nước Đức đã hợp tác với nhà sản xuất xe đạp điện Fantic của Ý để cho ra mắt chiếc xe đạp điện địa hình có giá siêu đắt này.
back to top