--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Sẽ ban hành Nghị định về khung giá đất mới vào cuối năm 2019

THÁI BÌNH - 06:47 26/07/2019

(khoahocdoisong.vn) - Mới đây, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TNMT.

Theo đó, Bộ trưởng giao Tổng cục Quản lý đất đai chịu trách nhiệm chủ trì soạn thảo Nghị định thay thế cho Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất. Vụ Pháp chế chịu trách nhiệm cho ý kiến trước khi trình Bộ trưởng quy định về khung giá đất; đảm bảo đến tháng 9/2019 Bộ trưởng sẽ trình Chính phủ ban hành Nghị định mới quy định về khung giá đất.

Nghị định mới này sẽ đề cập đến khung giá của nhóm đất phi nông nghiệp, bao gồm: Đất ở tại nông thôn; đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn; đất ở tại đô thị; đất thương mại, dịch vụ tại đô thị; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị.

Đồng thời cũng quy định về khung giá đất của nhóm đất nông nghiệp, bao gồm: Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác; đất trồng cây lâu năm; đất rừng sản xuất; đất nuôi trồng thủy sản; đất làm muối. Theo đánh giá, khung giá đất mới sẽ phù hợp với thực tiễn, đúng với giá thị trường hơn hiện nay và là cơ sở để UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, ban hành bảng giá đất, bảng giá đất điều chỉnh tại địa phương.

Cũng theo Chương trình, các đơn vị được phân công sẽ xây dựng thêm dự thảo 2 Luật và 6 Nghị định. Gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai 2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Bảo vệ môi trường 2014; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết Luật Đất đai 2013; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn; Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ.


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống