• san xuat vaccine

Đến năm 2025, Việt Nam làm chủ công nghệ sản xuất 10 loại vaccine
Khoa học- P.V - 07:30 02/10/2021
Việt Nam phấn đấu đến 2025, làm chủ công nghệ sản xuất 10 loại vaccine và sản xuất được tối thiểu 3 loại; đến 2030, làm chủ được công nghệ sản xuất 15 loại vaccine và sản xuất được tối thiểu 5 loại.
--Quảng cáo---