• sản phẩm thân thiện môi trường

Giải bài toán ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa
Môi trường- Thùy Linh - 16:30 22/02/2022
Trong nhiều năm qua, việc sử dụng các sản phẩm túi nilon và nhựa ngày càng cao của Việt Nam đã làm gia tăng ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa. Vấn đề này đã đặt ra nhu cầu hết sức cấp bách là phải thay thế các sản phẩm này bằng các sản phẩm thân thiện môi trường, với việc nâng cao nhận thức của người tiêu dùng càng sớm càng tốt.
  • Dung dịch làm sạch không khí
    Khoa học- Hà Bình - 19:00 21/02/2019
    (khoahocdoisong.vn) - Dung dịch làm sạch không khí là một sản phẩm thân thiện môi trường với các thành phần chính có nguồn gốc từ thiên nhiên.
--Quảng cáo---