• Richard Friend

VinFuture - Giải thưởng khoa học trực tiếp kiến tạo thế giới
Khoa học- Vân Bùi - 14:45 19/01/2022
Giải thưởng khoa học lớn nhất toàn cầu VinFuture lần thứ nhất sẽ được trao cho các nhà khoa học kiệt xuất vào tối 20/1/2022 tại Hà Nội. Truyền thông quốc tế đang dành nhiều bài viết kỳ vọng Giải thưởng Khoa học Công nghệ toàn cầu VinFuture có thể giải quyết những thách thức của thế giới.
--Quảng cáo---