• quyet dinh

Quốc hội quyết định lùi thời điểm cải cách tiền lương
Thời sự- Mai Loan - 10:20 13/11/2021
Sáng 13/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, trong đó, quyết định lùi thời điểm cải cách tiền lương.
--Quảng cáo---