• quyen loi

F0 tự xét nghiệm cần báo y tế địa phương để đảm bảo quyền lợi
Sức khỏe mới- An Quý - 06:10 23/11/2021
Một số người dân test nhanh Covid-19, phát hiện dương tính không thông báo cho cơ sở y tế hoặc không được ghi nhận. Điều này đã dẫn đến F0 không được cấp thuốc.
--Quảng cáo---