• quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

ĐH Quốc gia Hà Nội quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung 1 tỷ đồng
Giáo dục- Hồng Hạnh - 10:05 29/10/2020
Chung tay cả nước hướng về miền Trung, các cán bộ, giáo viên, người lao động, học sinh, sinh viên của tất cả các đơn vị thành viên, trực thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội đã quyên góp ủng hộ được 1 tỷ đồng.
--Quảng cáo---