--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Quy trình 3 bước phát huy tư vấn, phản biện và giám định xã hội

MINH TÂM (GHI) - 15:50 22/11/2021

Để đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của xã hội, tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Việt Nam nên được có sự chỉ đạo chặt chẽ về hệ thống hướng các vấn đề xã hội quan tâm trong thời gian hàng năm và nhiều năm.

Hỏi: Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội (TVPB&GĐXH) đã và đang là một trong những hoạt động chủ yếu của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam). Thời gian qua, hoạt động này đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc nhất định. Vậy đâu là giải pháp để hoạt động TVPB&GĐXH của Liên hiệp Hội Việt Nam ngày càng phát triển hơn nữa.

Nguyễn Minh Thuận (Hà Nội)

Ông Phạm Bích San, Viện Thông tin Kinh tế xã hội và Phát triển, Liên hiệp Hội Việt Nam: Để đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của xã hội, TVPBGĐXH của Liên hiệp Hội Việt Nam nên được có sự chỉ đạo chặt chẽ về hệ thống hướng các vấn đề xã hội quan tâm trong thời gian hàng năm và nhiều năm. Hệ thống chủ đề này nên được xây dựng theo quy trình 3 bước.

Bước 1: Một nhóm nhà khoa học độc lập cùng xây dựng hệ vấn đề xã hội cần quan tâm trong năm tới và một số năm tới (nên áp dụng theo phương pháp Delphi). Đây có thể coi là hệ vấn đề định hướng, hứa hẹn triển vọng có ý nghĩa xã hội cao. Cơ quan quản lý Liên hiệp Hội họp và xem xét, quyết định danh mục hướng vấn đề ưu tiên căn cứ theo tầm nhìn và định hướng của mình. Sau đó Liên hiệp Hội gửi danh mục cho các tổ chức thuộc Liên hiệp Hội xem xét và đề xuất chủ đề cụ thể.

Bước 2: Các tổ chức gửi đề xuất ý tưởng theo chủ đề quan tâm đến Ban TVPBGĐXH. Lãnh đạo Liên hiệp Hội tổ chức họp xét duyệt ý tưởng cụ thể, ưu tiên cho các ý tưởng phù hợp với định hướng Liên hiệp Hội đã xác định.

Bước 3: Trên căn bản các ý tưởng được chấp nhận, các tổ chức gửi đề xuất kỹ thuật đến Ban XH, Tổ chức xét duyệt đề xuất kỹ thuật, Tổ chức xét duyệt đề xuất tài chính. Thông báo cho các tổ chức truyền thông thuộc Liên hiệp Hội biết để phối hợp. Điều quan trọng nhất ở đây là các định hướng cơ bản cần phải được xây dựng một cách thống nhất và có căn cứ khoa học.


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống