• quy i

'Sau quý I/2022, Việt Nam mới có thể sống chung với dịch Covid-19’
Thời sự- Hoài Thu - 06:25 28/06/2021
Nhấn mạnh cần thay đổi quan niệm chống dịch, PGS.TS Trần Hoàng Ngân cho rằng đã đến lúc tính chuyện sống chung với dịch, song phải xây dựng lộ trình và điều kiện cho việc này.
--Quảng cáo---