• quy hoạch

Cần 313.000 tỷ đồng và 33.600 ha đất để phát triển hệ thống cảng biển
Kinh tế- Phan Dương - 09:25 25/09/2021
Để phát triển hệ thống cảng biển theo quy hoạch đến 2030, cần sử dụng khoảng 33.600 ha đất và khoảng 606.000 ha mặt nước. Đồng thời, nhu cầu vốn đầu tư khoảng 313.000 tỷ đồng được huy động chủ yếu từ nguồn ngoài ngân sách, vốn doanh nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác…
--Quảng cáo---