• quy bao ve moi truong

Nhà sản xuất, nhập khẩu kẹo cao su phải đóng Quỹ Bảo vệ môi trường
Môi trường- Hùng Võ - 13:00 07/09/2021
Theo giới chuyên gia, việc nhà sản xuất, nhập khẩu kẹo cao su dự kiến phải đóng góp Quỹ Bảo vệ môi trường là xu hướng chung trên thế giới để hỗ trợ việc thu gom, đảm bảo môi trường.
--Quảng cáo---