--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Quốc hội thông qua cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ mới có 22 bộ ngành

THU HẰNG - 11:23 23/07/2021

Với 470/470 đại biểu có mặt (94,19% tổng số ĐBQH) tán thành, sáng nay 23/7, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Theo đó, Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 có 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ. Cơ cấu này giữ nguyên số bộ ngành như nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trong những ngày tới, Quốc hội sẽ tiến hành kiện toàn 27 chức danh của Chính phủ, giảm một Phó Thủ tướng so với nhiệm kỳ 2016 – 2021. 

Cụ thể, Quốc hội sẽ bầu Thủ tướng; phê chuẩn bổ nhiệm 4 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng và 4 thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Nhân sự được giới thiệu vào các chức danh này hầu hết là tái cử từ khóa XIV.

Quốc hội thông qua cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ mới có 22 bộ ngành
 

 

 


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---