• Quốc hội

Quốc hội đồng ý giảm một Phó thủ tướng
Thời sự- Hoàng Thuỳ - 09:37 28/07/2021
Quốc hội thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 với 4 Phó thủ tướng, giảm một so với nhiệm kỳ 2016-2021.
--Quảng cáo---