• Quốc hội

Những tỉnh thành có 17 Ủy viên Bộ Chính trị tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội
Thời sự- Thu Hằng - 18:10 20/04/2021
Trong 18 ủy viên Bộ Chính trị có 17 người ứng cử ĐBQH khóa mới, chỉ có một trường hợp duy nhất là Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên không ứng cử.
--Quảng cáo---