--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Quảng Ninh xây dựng hệ thống thông tin đất đai

QUANG VỮNG - 18:00 23/04/2021

(khoahocdoisong.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh vừa chủ trì cuộc họp thống nhất phương án triển khai Dự án xây dựng hệ thống thông tin đất đai toàn tỉnh.

Dự án này được tỉnh Quảng Ninh phê duyệt từ tháng 6/2019, trong quá trình triển khai gặp những khó khăn, vướng mắc, không đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo.

Một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng này là do ngày 22/01/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản thông báo kết quả đánh giá phần mềm xây dựng, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai. Trong đó, thông tin đến các Sở Tài nguyên và Môi trường về việc Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ báo cáo Thủ tướng cơ chế đầu tư xây dựng hệ thống thông tin đất đai theo hình thức Xây dựng – Sở Hữu – Kinh doanh. Trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt các Sở được sử dụng phần mềm thông tin cơ sở đất đai VBDLIS miễn phí.

Chính vì vậy, để sớm hoàn thành dự án UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định thành lập Tổ công tác làm việc trực tiếp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tập đoàn Viettel để làm rõ khả năng đáp ứng yêu cầu chuyên môn, khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu… làm cơ sở đề xuất phương án, kế hoạch triển khai cụ thể đối với dự án.


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---