--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Quảng Ninh xây dựng đề án chung phát triển kinh tế ven biển

QV - 12:00 29/12/2020

(khoahocdoisong.vn) - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt Đề cương Đề án xây dựng, phát triển Khu kinh tế ven biển Vân Đồn, Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, Khu kinh tế ven biển Quảng Yên và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, định hướng đến năm 2040.

Theo đó, UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh sẽ chủ trì phối hợp với Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn, các sở, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan xây dựng Đề án. Tiến độ hoàn thành phải thực hiện trong tháng 02/2021.

Sở Công Thương có trách nhiệm xây dựng Đề án xây dựng, phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn xây dựng Đề án xây dựng, phát triển Khu kinh tế ven biển Vân Đồn gửi Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh tổng hợp cùng với Đề án xây dựng, phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, Khu kinh tế ven biển Quảng Yên, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh để hình thành Đề án chung của tỉnh.

Sở Tài chính thẩm định dự toán kinh phí lập Đề án, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt; hướng dẫn các đơn vị quản lý, sử dụng kinh phí và thanh toán đúng quy định.


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---