• Quảng Ninh

Quảng Ninh mở cửa dịch vụ, du lịch
Thời sự- Minh Cương - 17:10 08/06/2021
Các điểm du lịch, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, cơ sở dịch vụ ở Quảng Ninh được mở cửa trở lại, tổ chức đón du khách nội tỉnh, từ 12h ngày 8/6.
--Quảng cáo---