--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Quảng Ninh nêu 5 vướng mắc về đầu tư công

TRÀ MY - 11:29 08/09/2021

Trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư, UBND tỉnh Quảng Ninh tổng hợp các khó khăn vướng mắc trong các quy định hiện hành và báo cáo Chính phủ.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh, hiện có 5 nội dung đang vướng mắc đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công: Những vướng mắc liên quan đến Khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công năm 2019; về định nghĩa cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp không bao gồm các đơn vị trực thuộc UBND các cấp; nhiều dự án gặp vướng mắc khi điều chỉnh chủ trương đầu tư; chi đầu tư phát triển đối với cấp xã; vướng mắc về phân khai chi tiết, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công hằng năm.


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---