Quan ngại về Công ty Xuất nhập khẩu An Giang

Một ngày sau khi bị Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM quyết định đình chỉ giao dịch cổ phiếu AGM từ 18/9 thì Công ty CP XNK An Giang (Angimex, mã AGM - sàn HoSE) mới chịu công bố báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2023.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế sau soát xét của AGM điều chỉnh tăng lỗ thêm 1 tỷ đồng, ở mức 57,6 tỷ đồng, nâng lỗ lũy kế lên 125 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối tháng 6/2023, AGM vay nợ tài chính ngắn hạn 907 tỷ đồng và dài hạn là 243 tỷ đồng.

Kiểm toán nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động

Tại báo cáo này, đơn vị kiểm toán nhấn mạnh, nhóm công ty AGM đã phát sinh khoản lỗ lũy kế tại ngày 30/6/2023 số tiền 125 tỷ đồng và nợ phải trả ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn 581 tỷ đồng, trong đó một phần do bao gồm khoản huy động trái phiếu chuyển từ khoản mục vay dài hạn sang vay ngắn hạn 250 tỷ đồng và phân loại lại các khoản nợ phải thu ngắn hạn sang dài hạn liên quan đến các khoản đầu tư để hình thành tài sản cố định trong tương lai là 279 tỷ đồng, và thanh khoản trái phiếu ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh của nhóm công ty.

Giả định về hoạt động liên tục của nhóm công ty phụ thuộc vào khả năng có thể thanh toán hoặc tái cấu trúc lại các khoản nợ vay và trái phiếu sắp đáo hạn, cũng như thực hiện các giải pháp khác để tạo ra dòng tiền tài trợ cho hoạt động kinh doanh của nhóm công ty.

Những điều kiện này cùng những vấn đề khác cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của nhóm công ty.

Ngoài ra, đơn vị kiểm toán cũng lưu ý việc AGM đã nộp hồ sơ khởi kiện đối với khoản tiền trả trước cho bà Từ Thị Hồng Thanh đến thời điểm này không thu hồi được số tiền 24,5 tỷ đồng.

Đồng thời, AGM cũng chuẩn bị hồ sơ để khởi kiện đối với khoản tiền trả trước cho ông Lê Quang Nhuận đến thời điểm này không thu hồi được là 20 tỷ đồng.

Các vấn đề này sẽ tùy thuộc vào sự hợp tác của các bên bị khởi kiện cũng như phán quyết của Tòa án có thẩm quyền.

Ảnh minh họa ảnh 1

Ảnh minh họa

Muốn phát hành cổ phiếu riêng lẻ để có nguồn lực hoạt động, điều chỉnh kế hoạch 2023 có lãi lên 12 tỷ đồng

Về biện pháp khắc phục tình trạng cổ phiếu bị cảnh báo, AGM cho biết sẽ tái cấu trúc và điều chỉnh quy mô hoạt động để thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra.

Đồng thời thanh lý một số tài sản cũng như thoái vốn đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết để tăng cường nguồn vốn kinh doanh, giảm chi phí lãi vay. AGM cho biết cũng đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, ký kết các hợp đồng xuất khẩu gạo và phát triển thị trường nội địa, đồng thời mở rộng ngành hàng mới.

Đặc biệt, công ty dự kiến lấy ý kiến cổ đông về việc sử dụng quỹ đầu tư phát triển hoặc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để có nguồn lực hoạt động.

Về kế hoạch năm 2023, AGM đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 1.123 tỷ đồng, điều chỉnh giảm 72% so kế hoạch đưa ra trước đó. Còn lợi nhuận trước thuế lại điều chỉnh tăng từ 10 tỷ lệ 12 tỷ đồng, và khả quan hơn mức lỗ 230 tỷ của năm 2022.

Theo Đời sống
back to top