Tăng cường trích lập dự phòng rủi ro, lợi nhuận VietinBank sụt giảm 28% trong quý I

Ngày đăng : 13:00, 29/04/2022

Dù có lãi thuần trước dự phòng cao hơn cùng kỳ, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng hơn 3 lần đã khiến lợi nhuận trước thuế quý I/2022 của VietinBank sụt giảm.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2022 với lợi nhuận trước thuế đạt 5.822 tỷ đồng, giảm 27,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.698 tỷ đồng.

Nguyên nhân là trong kỳ, các mảng thu nhập chính như thu nhập lãi thuần, dịch vụ, mua bán chứng khoán đầu tư và kinh doanh đều ghi nhận sự sụt giảm so với cùng kỳ. Cụ thể, thu nhập lãi thuần giảm 4,7% đạt 10.146 tỷ đồng, lãi thuần từ dịch vụ giảm 0,4%.

Lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh giảm 68% chỉ mang về hơn 56 tỷ đồng trong khi lãi thuần từ chứng khoán đầu tư ghi nhận lỗ 233 tỷ đồng.

Điểm sáng nhất trong kết quả kinh doanh quý này là lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tăng trưởng đột biến gấp 2, 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 783 tỷ đồng. Thu nhập từ các hoạt động khác đạt tới 1.877 tỷ đồng, tăng gấp hơn 4 lần.

Chi phí hoạt động của ngân hàng ở mức 3.821 tỷ đồng trong 3 tháng đầu, tăng 8,8% so với cùng kỳ. Tỷ lệ CIR (chi phí/thu nhập) là 27%. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 10.249 tỷ, tăng 8,9%.

Trong 3 tháng đầu năm, tín dụng ngân hàng này tăng trưởng lạc quan (cho vay khách hàng tăng 8,7%) song đến cuối tháng 3, tổng nợ xấu chạm mức 15.320 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ so với cùng kỳ năm trước nhưng tỷ lệ nợ xấu xuống 1,25%.

Tính đến cuối tháng 3, tổng tài sản của VietinBank đã đạt hơn 1,66 triệu tỷ đồng, tăng 8,6% so với đầu năm. Một số chỉ tiêu tài chính như dư nợ cho vay khách hàng cũng tăng 8,7%, đạt hơn 1,22 triệu tỷ và tiền gửi khách hàng tăng 4,4%, đạt hơn 1,21 triệu tỷ đồng.

Nhã Uyên