TPHCM đặt mục tiêu đến năm 2030 tăng trưởng doanh thu dịch vụ logistics đạt 20%

Ngày đăng : 15:44, 14/10/2021

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổng thể phát triển ngành logistics trên địa bàn TPHCM đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, TPHCM đặt mục tiêu đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng doanh thu dịch vụ logistics của doanh nghiệp TPHCM đạt 15% và đến năm 2030 đạt 20%. Đồng thời, đến năm 2025, tỷ trọng đóng góp của logistics vào GRDP TPHCM đạt 10% và đến năm 2030 đạt 12%.

Cụ thể, trong năm 2021, hoàn tất đấu thầu mời gọi đầu tư Trung tâm logistics Khu Công nghệ cao. Đến năm 2023, hoàn thành chuẩn bị đầu tư Trung tâm logistics Cát Lái và Trung tâm logistics Linh Trung; phấn đấu hoàn thành chuẩn bị đầu tư các trung tâm logistics nhóm II vào năm 2025 và nhóm III vào năm 2030.

Đến năm 2025, hoàn thành việc thiết lập bản đồ số logistics, khu dữ liệu tập trung và Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng công nghệ logistics.

Thành lập và phát triển 1 trung tâm đào tạo nguồn nhân lực logistics để phát triển TPHCM trở thành đầu tàu cả nước về đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp, chất lượng cao; trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực toàn vùng, có khả năng cung cấp nhân lực cho cả nước và quốc tế.

anh-minh-hoa.jpg
TPHCM đặt mục tiêu đến năm 2025, tỷ trọng đóng góp của logistics vào GRDP TPHCM đạt 10% và đến nằm 2030 đạt 12%.

Góp phần kéo giảm tỷ lệ chi phí logistics cả nước so với GDP quốc gia khoảng 10%-15%. Tỷ lệ thuê ngoài dịch vụ logistics đạt 60% và đến năm 2030 đạt 70%.

Để thực hiện mục tiêu nêu trên, TPHCM đầu tư phát triển hạ tầng gồm hệ thống trung tâm logistics, hệ thống giao thông, ứng dụng công nghệ thông tin như xây dựng kho dữ liệu tập trung nhằm số hóa hoạt động vận tải hàng hóa.

Từ đó có cơ sở điều chỉnh quy hoạch giao thông, bố trí bãi đậu xe, khu vực trung chuyển hàng hóa, giờ ưu tiên…

Xây dựng nền tảng công nghệ thông tin khai thác dữ liệu dùng chung về hoạt động logistics phục vụ cho cả cơ quan nhà nước và doanh nghiệp.

Thiết lập bản đồ số logistics để có cơ sở dữ liệu chính thức, phục vụ cho công tác thống kê, tra cứu, hoạch định, tìm kiếm và tối ưu hóa mạng lưới logistics tại TPHCM và các tỉnh thành lân cận…

Mặt khác, tiếp tục triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành logistics.

Đồng thời, triển khai hoạt động xúc tiến thương mại để kết nối doanh nghiệp sử dụng dịch vụ logistics với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics nhằm gia tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ logistics thuê ngoài, hợp tác và liên kết vùng về phát triển ngành logistics.

Hữu Thông