Vận chuyển người về từ vùng có dịch

Ngày đăng : 07:00, 27/08/2021

(khoahocdoisong.vn) - Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, người từ vùng có dịch về phải thực hiện khai báo y tế, “nguyên tắc 5K” của Bộ Y tế và yêu cầu về phòng, chống dịch của địa phương nơi đi, nơi đến...

Hỏi: Lái xe vận chuyển người từ vùng có dịch về cần đảm bảo yêu cầu gì?

Nguyễn Bảo (Nghệ An)

Theo Bộ Giao thông Vận tải: Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, người từ vùng có dịch về phải thực hiện khai báo y tế, “nguyên tắc 5K” của Bộ Y tế và yêu cầu về phòng, chống dịch của địa phương nơi đi, nơi đến; mang theo bản chính Giấy xét nghiệm còn hiệu lực trong suốt hành trình, danh sách người từ vùng có dịch về có xác nhận của cơ quan y tế tại địa phương nơi đi, văn bản của UBND cấp tỉnh nơi đến.

Tuân thủ nghiêm và điều khiển phương tiện theo đúng thời gian, hành trình vận chuyển, dừng đỗ đúng điểm theo phương án vận chuyển đã được phê duyệt (trừ trường hợp khẩn cấp); Có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ toàn bộ người đi xe; thực hiện khử khuẩn toàn bộ phương tiện trước và ngay sau khi kết thúc hành trình theo hướng dẫn của Sở Y tế địa phương.

L.H (ghi)