Liên hiệp Hội Hà Giang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức KHKT

Ngày đăng : 11:08, 30/07/2021

(khoahocdoisong.vn) - Vừa qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang (Liên hiệp Hội) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp Hội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Hội nghị được triển khai nhằm kiểm điểm, đánh giá hoạt động công tác 6 tháng đầu năm, bàn các giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và các nội dung chuẩn bị cho Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 Liên hiệp Hội tỉnh Hà Giang đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp Hội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng lớn bởi đại dịch Covid-19; quá trình hoạt động của Liên hiệp Hội cũng gặp không ít khó khăn. Xong Liên hiệp Hội tỉnh Hà Giang đã chủ động tiếp cận, đề xuất được 3 đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) và các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ; Hoạt động thông tin, truyền thông và phổ biến kiến thức KH&CN được đẩy mạnh.

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Liên hiệp Hội Hà Giang tập trung tổ chức thực hiện hoàn thành 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó là chuẩn bị mọi điều kiện tổ chức thành công Đại hội đại biểu Liên hiệp Hội tỉnh lần thứ III. Ngoài ra, tập trung phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai hoàn thành 2 dự án: “Happy Việt Nam - Nâng cao nhận thức để phòng ngừa tình trạng thấp còi, suy dinh dưỡng ở trẻ em tại tỉnh Hà Giang” do tổ chức ASSIST - Đức tài trợ; dự án “Triển khai mô hình Nước uống học đường tăng cường tiếp cận nước sạch, cải thiện sức khỏe, môi trường cho học sinh và giáo viên một số điểm trường, khu vực khan hiếm nước sạch của tỉnh Hà Giang” do tổ chức USAID tài trợ. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan Trung ương và tỉnh tổ chức các Hội thảo khoa học cấp toàn quốc.

BA