Tập đoàn Sao Mai tài trợ Hậu Giang lập quy hoạch 3 dự án nhà ở

Ngày đăng : 06:59, 19/06/2021

(khoahocdoisong.vn) - UBND tỉnh Hậu Giang vừa có văn bản thống nhất chủ trương cho Tập đoàn Sao Mai tài trợ kinh phí tổ chức lập quy hoạch chi tiết 3 dự án trên địa bàn TP Vị Thanh và huyện Châu Thành A.

Tập đoàn Sao Mai sẽ tài trợ tỉnh Hậu Giang lập quy hoạch 3 dự án.

Trên cơ sở Tờ trình số 163/TTr-SXD ngày 4/6 của Sở Xây dựng Hậu Giang về việc xin chủ trương tài trợ kinh phí tổ chức lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới 1, phường III, TP Vị Thanh; điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư thương mại tại phường IV, thị xã Vị Thanh (nay là thành phố Vị Thanh) và xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu dân cư - tái định cư phục vụ khu công nghiệp Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A. Đồng thời, căn cứ kết luận của tập thể Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 10/6, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vừa thống nhất chủ trương cho Tập đoàn Sao Mai sẽ tài trợ 100% kinh phí (không hoàn lại) cho UBND TP Vị Thanh tổ chức lập đồ án quy hoạch chi tiết khu đô thị mới 1, phường III, với quy mô diện tích khoảng 44,9ha.

Thống nhất cho Tập đoàn Sao Mai tài trợ 100% kinh phí (không hoàn lại) cho Sở Xây dựng Hậu Giang tổ chức điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư thương mại tại phường IV, TP Vị Thanh và xã Vị Đông, huyện Vị Thủy. Quy mô điều chỉnh cục bộ khoảng 59,2ha để tổ chức quy trình triển khai thực hiện dự án khu đô thị mới đường Võ Nguyên Giáp phường IV, TP Vị Thanh.

Đồng thời, cho Tập đoàn Sao Mai sẽ tài trợ 100% kinh phí (không hoàn lại) cho UBND huyện Châu Thành A tổ chức lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 khu dân cư - tái định cư phục vụ khu công nghiệp Nhơn Nghĩa A, với quy mô diện tích khoảng 350ha.

UBND tỉnh Hậu Giang giao Sở Xây dựng, UBND TP Vị Thanh, UBND huyện Châu Thành A là các đơn vị có trách nhiệm tiếp nhận và tổ chức lập, điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết đảm bảo theo đúng quy định. Trong thời gian 9 tháng kể từ ngày có chủ trương, nếu không hoàn thành tài trợ kinh phí lập quy hoạch và phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết theo quy định, Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh thu hồi chủ trương tài trợ kinh phí lập các đồ án quy hoạch chi tiết nêu trên.

Thời gian thực hiện và phê duyệt các đồ án quy hoạch chi tiết là 9 tháng kể từ ngày có chủ trương UBND tỉnh Hậu Giang.

Quang Vững