Công nghiệp chế biến đóng vai trò chủ đạo trong xuất khẩu

Ngày đăng : 10:55, 10/05/2021

(khoahocdoisong.vn) - Theo báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại của bộ công thương, Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong tháng 4/2021 ước đạt 25,5 tỷ USD, gảm 4% so với tháng 3/2021.

Trong đó, Khu vực kinh tế trong nước đạt 6,69 tỷ USD giảm 11,4%. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 18,8 tỷ USD giảm 4,9%.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 103,9 tỷ USD, tăng 28,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 25,77 tỷ USD, tăng 12,8%, chiếm 24,8% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 78,14 tỷ USD, tăng 34,4%, chiếm 75,2%.

Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến trong 4 tháng đầu năm đạt 89,73 tỷ USD, tăng 31,2% so với cùng kỳ, chiếm 86,4% tổng kim ngạch xuất khẩu chung của cả nước.

T.Thủy