Kết quả bỏ phiếu phê chuẩn bổ nhiệm 12 Bộ trưởng mới của Chính phủ

Ngày đăng : 11:48, 08/04/2021

Với việc 12 Bộ trưởng, Trưởng ngành mới được phê chuẩn bổ nhiệm, trong cơ cấu 22 Bộ và cơ quan ngang Bộ, hơn một nửa có tư lệnh ngành mới.
Kết quả bỏ phiếu phê chuẩn bổ nhiệm 12 Bộ trưởng mới của Chính phủ - 1

12 Bộ trưởng, Trưởng ngành vừa được phê chuẩn bổ nhiệm. 

Kết quả bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm với 12 nhân sự mà Thủ tướng Phạm Minh Chính trình đề xuất Quốc hội quyết định vừa được công bố tại Quốc hội sáng nay, 8/4/2021.

Ngay sau khi nghe công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên Chính phủ.

Tại Điều 2 của Nghị quyết, Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm Bộ trưởng, thành viên Chính phủ đối với các ông bà:

Ông Phan Văn Giang - Bộ trưởng Quốc phòng

Ông Bùi Thanh Sơn - Bộ trưởng Ngoại giao

Bà Phạm Thị Thanh Trà - Bộ trưởng Nội vụ

Ông Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ông Nguyễn Thanh Nghị - Bộ trưởng Xây dựng

Ông Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ông Hầu A Lềnh - Bộ trưởng, Chủ nhiệm UB Dân tộc

Ông Trần Văn Sơn - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Ông Hồ Đức Phớc - Bộ trưởng Tài chính

Ông Nguyễn Kim Sơn - Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo

Ông Nguyễn Hồng Diên - Bộ trưởng Công Thương

Ông Đoàn Hồng Phong - Tổng Thanh tra Chính phủ

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Quốc hội biểu quyết thông qua (ngày 8/4/2021).

Kết quả bỏ phiếu phê chuẩn bổ nhiệm 12 Bộ trưởng mới của Chính phủ - 2
Chủ tịch Quốc hội tặng hoa chúc mừng các nhân sự được phê chuẩn bổ nhiệm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng các nhân sự đã đắc cử và bày tỏ tin tưởng rằng các tân Bộ trưởng, Trưởng ngành sẽ nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị mới mà Đảng, Quốc hội giao phó.

Như vậy, bộ máy Chính phủ đã được hoàn thiện việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo tại kỳ họp này. Chính phủ có 15 nhân sự mới, gồm Thủ tướng, 2 Phó Thủ tướng, 12 Bộ trưởng, Trưởng ngành và 15 thành viên đương nhiệm. Cơ cấu Chính phủ hiện tại đã có đủ 5 Phó Thủ tướng, 22 Bộ trưởng, Trưởng ngành phụ trách 22 Bộ và cơ quan ngang bộ.

Kết quả kiểm phiếu cụ thể với 12 Bộ trưởng

1. Ông Phan Văn Giang: Số phiếu đồng ý: 474, tương đương 99,37% số đại biểu có mặt; Số phiếu không đồng ý: 2

2. Ông Bùi Thanh Sơn: Số phiếu đồng ý: 470, tương đương 98,53% đại biểu có mặt; Số phiếu không đồng ý: 6

3. Bà Phạm Thị Thanh Trà: Số phiếu đồng ý: 408, tương đương 85,53% đại biểu có mặt, Số phiếu không đồng ý: 68

4. Ông Lê Minh Hoan: Số phiếu đồng ý: 440, tương đương 92,24% số đại biểu có mặt, Số phiếu không đồng ý: 36

5. Ông Nguyễn Thanh Nghị: Số phiếu đồng ý: 457, tương đương 95,81% đại biểu có mặt, Số phiếu không đồng ý: 19 

6. Ông Nguyễn Văn Hùng: Số phiếu đồng ý: 439, tương đương 92,03% đại biểu có mặt, Số phiếu không đồng ý: 37 

7. Ông Hầu A Lềnh: Số phiếu đồng ý: 450, tương đương 94,34% số đại biểu có mặt, Số phiếu không đồng ý: 26

8. Ông Trần Văn Sơn: Số phiếu đồng ý: 460, tương đương 96,44% số đại biểu có mặt, Số phiếu không đồng ý: 16

9. Ông Hồ Đức Phớc: Số phiếu đồng ý: 458, tương đương 96,02% đại biểu có mặt, Số phiếu không đồng ý: 18

10. Ông Nguyễn Kim Sơn: Số phiếu đồng ý: 424, tương đương 88,89% số đại biểu có mặt, Số phiếu không đồng ý: 52

11. Ông Nguyễn Hồng Diên: Số phiếu đồng ý: 417, tương đương 87,42% số đại biểu có mặt, Số phiếu không đồng ý: 59

12. Ông Đoàn Hồng Phong: Số phiếu đồng ý: 437, tương đương 91,61% số đại biểu có mặt, Số phiếu không đồng ý: 39.

 

 

Phương Thảo