Giao ACV dự án hơn 1.500 tỷ đồng mở rộng sân bay Điện Biên

Ngày đăng : 13:32, 28/03/2021

Thủ tướng vừa chấp thuận giao ACV là nhà đầu tư dự án mở rộng sân bay Điện Biên với kinh phí 1.547 tỷ đồng.

Mục tiêu của dự án là mở rộng cảng hàng không Điện Biên, cải tạo nhà ga lên công suất 0,5 triệu khách một năm, đảm bảo đón được các tàu bay Airbus A320, A321 và tương đương. Hiện tại, sân bay này chỉ đón được các loại tàu bay nhỏ như ATR72 và có công suất 0,3 triệu khách mỗi năm.

Dự án sẽ được thực hiện trong 34 tháng kể từ khi chấp thuận chủ trương đầu tư. Thời hạn hoạt động là 50 năm. Kinh phí thực hiện dự án là 1.547 tỷ đồng, trong đó, vốn của ACV chiếm 100%.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định chủ trương đầu tư dự án và thực hiện giám sát, đánh giá hoạt động đầu tư, quản lý và phối hợp quản lý hoạt động đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Điện Biên chịu trách nhiệm về các thủ tục và bố trí đủ vốn, ngoài ra bảo đảm đủ điều kiện thực hiện giải phóng mặt bằng dự án đáp ứng tiến độ triển khai các hạng mục dự án, bảo đảm hiệu quả sử dụng đất sau khi giải phóng mặt bằng, tránh việc lãng phí tài nguyên.

Còn Bộ Giao thông Vận tải có trách nhiệm phối hợp và hướng dẫn ACV việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự án trong bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi, bảo đảm phương thức bay an toàn, phát huy tối đa vai trò, hiệu quả đầu tư dự án.

Theo quy hoạch chi tiết của Bộ Giao thông Vận tải, định hướng đến năm 2030, sân bay Điện Biên sẽ có công suất 2 triệu lượt khách và 10.000 tấn hàng hóa mỗi năm, với 6 vị trí đỗ máy bay, gồm 3 cho tàu bay ATR72 và 3 cho tàu bay A320.

 

 

Anh Tú