Ghi nhãn hiệu quả sử dụng nước

Ngày đăng : 08:46, 26/03/2021

(khoahocdoisong.vn) - Loại ghi nhãn hiệu quả sử dụng nước được quy định thế nào trên các sản phẩm, hàng hóa?

Hỏi: Nhãn hiệu quả sử dụng nước được quy định thế nào trên các sản phẩm, hàng hóa?

Nguyễn Đức Minh (Hà Nội)

Theo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: Tiêu chuẩn ISO 31600 cho sản phẩm hàng hóa áp dụng cho các sản phẩm tiêu thụ ít nước, do đó sẽ khuyến khích thị trường ưa chuộng sản phẩm hiệu quả hơn. Mục tiêu là hỗ trợ người tiêu dùng bằng cách cung cấp kiến thức để thúc đẩy nhu cầu đối với các sản phẩm tiết kiệm nước. Các chương trình dán nhãn cho việc sử dụng hợp lý nước có thể là công cụ đặc biệt hiệu quả để nhắc nhở người tiêu dùng rằng nước là tài nguyên quý giá. Các tiêu chuẩn ISO khác giúp các tổ chức bảo tồn và tiết kiệm nước, bao gồm tiêu chuẩn hai phần, ISO 20760, Tái sử dụng nước đô thị - Hướng dẫn cho hệ thống tái sử dụng nước tập trung và bộ ISO 16075 về việc sử dụng nước thải đã qua xử lý trong tưới tiêu.

 

Hà Bình (ghi)