Ngành bảo hiểm vẫn "sống khỏe" bất chấp Covid-19

Ngày đăng : 05:00, 10/03/2021

(khoahocdoisong.vn) - Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, nền kinh tế suy thoái, thị trường bảo hiểm vẫn là mảnh đất kinh doanh màu mỡ, với quy mô mở rộng và phát triển không ngừng.

Tính đến hết tháng 2/2020, cả nước có 70 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm và 1 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

Ước tính tổng tài sản thị trường bảo hiểm đạt 582.385 tỷ đồng, tăng 24,10% so với cùng kỳ năm 2020.

Các doanh nghiệp bảo hiểm đã đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 470.893 tỷ đồng, tăng 22,85% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm qua 2 tháng, ước đạt 26.950 tỷ đồng, tăng 11,78% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 10.397 tỷ đồng, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 16.553 tỷ đồng.

T. Phương