Quảng Nam thông qua chủ trương 5 dự án bất động sản

Ngày đăng : 13:23, 27/01/2021

(khoahocdoisong.vn) - HĐND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Nghị quyết, trong đó thống nhất nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư cho 5 dự án khu dân cư, khu đô thị. Tất cả các dự án trên đều có thời gian và tiến độ thực hiện từ quý 1/2021 đến năm 2024.

Cụ thể, tại huyện Đại Lộc, đó là dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị phía Đông thị trấn Ái Nghĩa có quy mô dự án khoảng 32,8ha, dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 467 tỷ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Nam thị trấn Ái Nghĩa (Khu T12 và mở rộng), quy mô dự án khoảng 13,18ha, dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 144,5 tỷ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị mới Tây Bắc Bình Minh, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình. Quy mô dự án khoảng 25,2ha. Dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 472,7 tỷ đồng.

Dự án xây dựng nhà ở Khu đô thị phía Tây sông Vu Gia, thị trấn Ái Nghĩa. Quy mô dự án khoảng 12,3ha, tổng mức đầu tư dự án khoảng 157,5 tỷ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Khu 5, thị trấn Ái Nghĩa, quy mô dự án khoảng 42,27ha. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 348 tỷ đồng.

Như vậy, 5 dự án khu dân cư, khu đô thị được chấp thuận chủ trương đầu tư trên địa bàn huyện Đại Lộc và Thăng Bình có tổng quy mô gần 126ha và tổng mức đầu tư khoảng 1.600 tỷ đồng.

HĐND tỉnh Quảng Nam giao UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư 5 dự án theo thẩm quyền và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư. UBND tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo cơ quan chuyên môn và địa phương rà soát, đảm bảo không vượt chỉ tiêu sử dụng đất lúa được phân bổ.

HĐND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu chú trọng công tác lập quy hoạch xây dựng chi tiết (tỷ lệ 1/500) dự án đảm bảo chất lượng, hợp lý về cơ cấu sử dụng đất, đầy đủ các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, khớp nối hạ tầng đồng bộ với các dự án, khu vực dân cư hiện hữu.

Thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra; nâng cao trách nhiệm của các cơ quan trong công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, đô thị, xây dựng, đất đai...

Đặc biệt, phải chú trọng công tác theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện dự án, huy động vốn; quản lý chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, chuyển nhượng dự án trái phép, thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đúng quy định pháp luật hiện hành.

Thu Đông