Ngân hàng dẫn đầu về phát hành trái phiếu trong tháng 12/2020

Ngày đăng : 11:00, 22/01/2021

(khoahocdoisong.vn) - Theo HXN, trong năm 2020, đã có 2.408 đợt đăng ký phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. 

Trong đó, có 2.228 đợt phát hành thành công, tăng 2,46 lần so với năm 2019. Tổng giá trị phát hành thành công đạt 403,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 69% tổng giá trị đăng ký, tăng 35,9% so với năm 2019.

Số doanh nghiệp phát hành trái phiếu thành công là 277 doanh nghiệp. Có 2 doanh nghiệp đã phát hành thành công 345 triệu USD trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Riêng trong tháng 12/2020, có 35 doanh nghiệp đăng ký 98 đợt phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị đăng ký phát hành 75,35 nghìn tỷ đồng. Các tổ chức tín dụng vẫn là nhóm doanh nghiệp có quy mô phát hành lớn nhất, với 55,13% tổng giá trị phát hành. Khối doanh nghiệp bất động sản chiếm 5,88% tổng giá trị phát hành.

T.Thuỷ