Ban hành Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Ngày đăng : 16:15, 15/01/2021

(khoahocdoisong.vn) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định 01/2021/QĐ-TTg ban hành Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

 

Theo đó, Danh mục gồm 5 cấp. Ngành cấp 1 gồm 12 dịch vụ được mã hóa bằng 2 chữ số từ 1 - 12. Ngành cấp 2 gồm 45 dịch vụ được mã hóa bằng 4 chữ số theo dịch vụ cấp 1 tương ứng. Ngành cấp 3 gồm 95 dịch vụ được mã hóa bằng 5 chữ số theo dịch vụ cấp 2 tương ứng. Ngành cấp 4 gồm 136 dịch vụ được mã hóa bằng 6 chữ số theo dịch vụ cấp 3 tương ứng. Ngành cấp 5 gồm 168 dịch vụ được mã hóa bằng 7 chữ số theo dịch vụ cấp 4 tương ứng. Nội dung Danh mục giải thích rõ những dịch vụ xuất, nhập khẩu gồm khái niệm, nhận dạng các hoạt động xuất, nhập khẩu dịch vụ, dịch vụ thuộc phạm vi, không thuộc phạm vi thống kê dịch vụ xuất, nhập khẩu. Quyết định 01/2021/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 1/3/2021.

TV