TPHCM: Quận Tân Phú còn 1.062 hồ sơ nợ tiền sử dụng đất

Ngày đăng : 14:51, 04/01/2021

(khoahocdoisong.vn) - Trong việc thu nợ tiền sử dụng đất, tại quận Tân Phú, TPHCM có 1.062 hồ sơ (của hộ gia đình, cá nhân) nợ tiền sử dụng đất còn tồn từ năm 2006 đến hết năm 2019 với giá trị ghi nợ gần 374,5 tỷ đồng.

Thanh tra TPHCM vừa có thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại UBND quận Tân Phú. Thời kỳ thanh tra năm 2018, 2019.

Theo đó, các năm 2018, 2019 UBND quận Tân Phú lập dự toán ngân sách năm chưa đảm bảo tỷ lệ tăng so với số ước thực hiện năm trước. Quận có thực hiện công khai dự toán tài chính, ngân sách năm nhưng các nội dung công khai chưa đầy đủ theo quy định.

Trong việc thu nợ tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước, theo Thanh tra TPHCM, tại quận Tân Phú có 1.062 hồ sơ (của hộ gia đình, cá nhân) nợ tiền sử dụng đất còn tồn từ năm 2006 đến hết năm 2019 với giá trị ghi nợ gần 374,5 tỷ đồng. Trong đó có 278 hồ sơ nợ từ 10 - 14 năm với số tiền hơn 51 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2020 số tiền cho thuê nhà ở, nhà xưởng chưa thu được để nộp ngân sách nhà nước là gần 2 tỷ đồng. Riêng tiền thuế đất chưa thu để nộp ngân sách ước tính đến giữa tháng 7/2020 là hơn 5,5 tỷ đồng.

Về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, tính đến thời điểm thanh tra, còn 224 nhà, đất do quận đang quản lý chưa được sắp xếp, xử lý theo quy định. Việc quản lý, sử dụng, cho thuê nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của Đội Quản lý nhà quận Tân Phú còn có nhiều hạn chế, thiếu sót.

Bên cạnh đó, tại thời điểm thanh tra, đồ án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đã được UBND TPHCM phê duyệt không được công khai tại trụ sở UBND quận Tân Phú và cổng thông tin điện tử của quận theo quy định. Có 3 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phủ toàn bộ diện tích quận Tân Phú đã được UBND TPHCM phê duyệt không được công khai tại trụ sở UBND quận và trên cổng thông tin điện tử của quận theo quy định.

Ngoài ra, công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn quận Tân Phú còn một số quyết định xử phạt vi phạm hành chính chưa thực hiện xong. Hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính còn một số thiếu sót về xác định thời gian được giải trình, chậm ban hành quyết định xử phạt, chậm ban hành thông báo về thực hiện cưỡng chế.

Thu Đông