Kho bạc Nhà nước phát hành thành công 280.300 tỷ đồng trong 11 tháng

Ngày đăng : 10:52, 16/12/2020

(khoahocdoisong.vn) - Theo Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), khối lượng trái phiếu chính phủ (TPCP) trúng thầu trong tháng 11/2020 tăng nhẹ so với tháng 10/2020.

Tổng lượng TPCP phát hành thành công trong tháng 11 là 36.900 tỷ đồng, tăng 16,6% so với tháng 10. Mức tăng này nhờ Ngân hàng phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đã phát hành thành công 15.000 tỷ đồng và 1.900 tỷ đồng TPCP.

Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã huy động được 20.000 tỷ đồng TPCP trong tháng 11/2020, giảm 36,8% so với tháng trước. Tổng khối lượng gọi thầu từ KBNN chỉ đạt 31.700 tỷ đồng, giảm 25,5% so với tháng 10.

Cơ cấu TPCP theo kỳ hạn phát hành thành công trong tháng 11 tập trung nhiều về kỳ hạn 15 năm, với tổng khối lượng chiếm 52%.

Tính chung 11 tháng năm 2020, KBNN đã phát hành thành công 280.300 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm 2020 đặt ra.

Minh Lâm