Điều động Bí thư Điện Biên Trần Văn Sơn về Trung ương

Ngày đăng : 21:45, 05/10/2020

Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Điện Biên, giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ đã ký các quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Cụ thể tại Quyết định số 1519/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Điện Biên, giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ông Trần Văn Sơn sinh năm 1961, quê quán: Huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định; Kỹ sư Kinh tế xây dựng.

Ông Trần Văn Sơn từng là Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng (Bộ Xây dựng), Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Tháng 3/2014, ông Trần Văn Sơn được Bộ Chính trị điều động, luân chuyển làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.

Tháng 10/2015, ông Trần Văn Sơn được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Trần Văn Sơn được bổ nhiệm về Văn phòng Chính phủ sau khi Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Chính phủ lần thứ 26 được diễn ra vào tháng 8 vừa qua. Đại hội đã bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 27 nhân sự. Trong đó, 25 người được Đại hội bầu trực tiếp. Đáng chú ý, 2 nhân sự còn lại sẽ kiện toàn sau Đại hội.

Luân Dũng