Đà Nẵng: “Mất tích” gần 1.000 doanh nghiệp

Ngày đăng : 08:28, 21/09/2020

(khoahocdoisong.vn) - Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng vừa thông báo về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 

Theo đó, có 952 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký từ một (01) năm trở lên (cơ quan thuế ban hành Thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký). Sau 10 ngày thông báo mà người được yêu cầu không đến thì Sở sẽ ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong 8 tháng năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký cho 2.967 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 16.171 tỉ đồng; giảm 27,4% về số doanh nghiệp và giảm 18% về số vốn so với cùng kỳ 2019; hoàn tất thủ tục giải thể cho 535 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc và có 1.628 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện tạm ngừng hoạt động.

TV