Ban Bí thư chỉ định Phó Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ T.Ư

Ngày đăng : 10:04, 05/08/2020

Ban Bí thư quyết định chỉ định ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế kiêm giữ chức Phó Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.

Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương vừa công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Theo đó, ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế được Ban Bí thư quyết định chỉ định kiêm giữ chức Phó Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.

Đồng thời, Ban Bí thư cũng ban hành các Quyết định chỉ định Ủy viên kiêm nhiệm Ban Bảo vệ, chăm sóc chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương 12 người, gồm: Ông Nguyễn Hải Ninh, Phó Chánh Văn phòng Trung Đảng; Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Phạm Thúy Trinh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Huy Tăng, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương.

Trong danh sách trên còn có ông Nguyễn Văn Sơn, Thứ  trưởng Bộ Công an; Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính; Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Phạm Lương Sơn, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y - Bộ Quốc phòng; Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị; Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất.

Như vậy, hiện nay Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương có 4 Lãnh đạo Ban, 18 Ủy viên. Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương hiện nay là bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế.

Văn Kiên