7 tháng: Hơn 45.000 doanh nghiệp dừng hoạt động

Ngày đăng : 06:30, 05/08/2020

(khoahocdoisong.vn) - Thống kê của ngành Thuế cho thấy, trong 7 tháng đầu năm 2020, toàn quốc có 45.218 doanh nghiệp (DN) chấm dứt kinh doanh, tăng 159 DN so với cùng kỳ 2019.

 

Số doanh nghiệp thành lập mới là 74.810 DN, giảm 4.786 DN so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, tính đến ngày 19/7/2020, toàn quốc có 785.514 DN đang kinh doanh, tăng 27.981 DN so với thời điểm cuối năm 2019. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2020, thu NSNN do cơ quan thuế quản lý ước đạt 666.080 tỷ đồng, bằng 53,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 91,5% so với cùng kỳ năm 2019. Về tổng thể, kết quả thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý 7 tháng năm 2020 đạt thấp nhất so với thu của một số năm gần đây cả về tiến độ và tốc độ (thu 7 tháng năm 2019 đạt 57% số thu cả năm, tăng 11,8% so với cùng kỳ; năm 2018 tỷ lệ tương ứng là 56,7%, tăng 16,2%; năm 2017 đạt 54,8%, tăng 16,1%).

Đức Vinh