Học âm nhạc có thể không giúp trẻ thông minh hơn

Ngày đăng : 14:33, 03/08/2020

(khoahocdoisong.vn) - Âm nhạc dường như không có tác dụng trong việc xây dựng các kỹ năng tinh thần hoặc học tập trong các lĩnh vực khác, bất kể tuổi tác hay thời gian trẻ em được đào tạo...

Các nhà khoa học từ Đại học Y tế Fujita ở Nhật Bản và Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London, Anh, đã phân tích dữ liệu về gần 7.000 trẻ em từ 54 nghiên cứu được công bố trước đây, và thấy đào tạo âm nhạc dường như không có tác dụng trong việc xây dựng các kỹ năng tinh thần hoặc học tập trong các lĩnh vực khác, bất kể tuổi tác hay thời gian trẻ em được đào tạo.

"Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy ý tưởng phổ biến rằng" âm nhạc làm cho trẻ em thông minh hơn "là không chính xác", Giovanni Sala, Đại học Y tế Fujita, cho biết. Tuy nhiên, đào tạo âm nhạc có thể có lợi cho trẻ em, ví dụ như bằng cách cải thiện các kỹ năng xã hội hoặc lòng tự trọng. Một số yếu tố của hướng dẫn âm nhạc, chẳng hạn như ký hiệu âm nhạc có thể được sử dụng để tạo điều kiện học tập trong các ngành khác.

 

An Khuê