Bình Định duyệt quy hoạch 1/2.000 siêu đô thị du lịch biển

Ngày đăng : 11:20, 08/05/2020

(khoahocdoisong.vn) - UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phân khu 2 – Khu trung tâm đô thị du lịch biển, khu vực phía nam vùng đầm Đề Gi, huyện Phù Cát.

Theo đó, đồ án được quy hoạch thuộc xã Cát Thành và Cát Hải, huyện Phù Cát, giới cận: Phía Bắc giáp xã Cát Thành; phía Nam giáp Khu kinh tế Nhơn Hội; phía Đông giáp Biển Đông; phía Tây giáp Núi Bà. Siêu đô thị du lịch biển có diện tích khoảng 1.772ha. Thời hạn thực hiện dự án đến năm 2035.

Ảnh minh họa.

Khu trung tâm đô thị du lịch biển này được chia làm 2 tiểu khu. Cụ thể, tiểu khu 1 là khu đô thị biển quốc tế Đề Gi gồm khu vực ven biển xã Cát Thành và một phần phía Bắc xã Cát Hải với tổng diện tích đất quy hoạch khoảng 927,8ha.

Tiểu khu 2 là khu đô thị du lịch sinh thái biển Cát Hải gồm khu vực ven biển xã Cát Hải, với tổng diện tích đất quy hoạch khoảng 844,2ha.

Mục tiêu quy hoạch nhằm cụ thể hóa đồ án quy hoạch chung tỷ lệ 1/5.000 khu vực phía Nam đầm Đề Gi, huyện Phù Cát đến năm 2035 sẽ là đô thị mới gắn với du lịch biển, tạo động lực phát triển cho tỉnh.

Đồng thời, xác định các tiểu khu đô thị, dịch vụ thương mại, các resort nghỉ dưỡng, hình thành trung tâm thể dục thể thao kết hợp công viên chuyên đề… trên cơ sở khai thác lợi thế về giao thông của các tuyến ven biển quốc gia; xác định các chỉ tiêu quy hoạch xây dựng và các điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu, đảm bảo mục tiêu xây dựng thương hiệu "Đô thị biển quốc tế Đề Gi”.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức công bố, công khai đồ án quy hoạch được duyệt, đưa mốc giới quy hoạch ra thực địa, gửi hồ sơ quy hoạch cho các cơ quan liên quan để lưu trữ, quản lý quy hoạch theo quy định; theo dõi, hướng dẫn triển khai thực hiện quy hoạch, thực hiện các dự án đầu tư, đảm bảo kết nối đồng bộ của khu vực quy hoạch theo quy định.

Cùng với đó đề xuất cụ thể vị trí, quy mô diện tích phù hợp tại các tiểu phân khu theo quy hoạch được duyệt, đảm bảo gắn kết hạ tầng đồng bộ, tạo không gian kiến trúc cảnh quan theo quy hoạch được duyệt để tổ chức đấu thầu dự án, đấu giá quyền sử dụng đất, lựa chọn nhà đầu tư triển khai thực hiện quy hoạch theo quy định, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

UBND huyện Phù Cát chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức rà soát, điều chỉnh các đồ án quy hoạch nông thôn mới phù hợp quy hoạch phân khu được duyệt. Trong quá trình triển khai các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của UBND huyện Phù Cát có liên quan đến quy hoạch này phải lấy ý kiến thống nhất Sở Xây dựng để thực hiện.

Lãnh đạo tỉnh cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Xây dựng để thực hiện xúc tiến, kêu gọi đầu tư, đấu thầu dự án, đấu giá quyền sử dụng đất, lựa chọn nhà đầu tư để triển khai thực hiện quy hoạch theo quy định...

Bảo Anh