TPHCM thành lập Ban Chỉ đạo về xây dựng khu đô thị sáng tạo

Ngày đăng : 08:22, 06/05/2020

(khoahocdoisong.vn) - UBND TPHCM thành lập Ban Chỉ đạo về xây dựng khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông thành phố (quận 2, 9, Thủ Đức) do Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo. Sở Quy hoạch - Kiến trúc là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, Ban Chỉ đạo sẽ điều hành, tổ chức nghiên cứu lập quy hoạch phát triển tổng thể khu đô thị sáng tạo phía Đông, các quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 hoặc tỷ lệ 1/2.000 đối với các khu vực trọng tâm phát triển đô thị sáng tạo và các quy định quản lý, hướng dẫn thực hiện quy hoạch; tổng hợp một số định hướng và chỉ tiêu quan trọng đưa vào đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060; xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng các đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500, thiết kế hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu vực.

Đồng thời, tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội (y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao) cho khu vực.  

TH