Quảng Nam chuyển mục đích 8,1ha đất trồng lúa năm 2020

Ngày đăng : 13:36, 06/05/2020

(khoahocdoisong.vn) - HĐND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Nghị quyết bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa năm 2020 của các huyện Thăng Bình, Duy Xuyên, Phú Ninh, Bắc Trà My và TP Hội An.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, nghị quyết bổ sung 18 danh mục dự án thu hồi đất năm 2020, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước với tổng diện tích 17,47ha, trong đó đất chuyên trồng lúa là 3,48ha. TP Hội An có 4 danh mục dự án, huyện Bắc Trà My là 7, huyện Thăng Bình là 3, huyện Phú Ninh là 2 và huyện Duy Xuyên là 2.

Ngoài ra, HĐND tỉnh Quảng Nam cũng bổ sung 3 danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa năm 2020, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước với tổng diện tích 4,62ha tại hai huyện Duy Xuyên và Thăng Bình.

Hà Thu