Bí thư, Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi vi phạm đến mức phải kỷ luật

Ngày đăng : 15:13, 03/05/2020

Cả Bí thư và Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi đều bị Uỷ ban Kiểm tra Trung ương kết luận có nhiều vi phạm đến mức phải xem xét kỷ luật.

Trong hai ngày 27 và 28/4/2020, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ 44. Ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Tại kỳ họp, qua xem xét, giải quyết tố cáo đối với ông Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và ông Trần Ngọc Căng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy có nhiều vi phạm.

Cụ thể, ông Lê Viết Chữ và ông Trần Ngọc Căng đã có nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, dự án đầu tư và công tác cán bộ, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét kỷ luật.

 

 

Văn Kiên